‘Incidenten’

Elke vorm van racisme is laakbaar. Daarom scharen wij ons als politici, maar vooral ook als mensen, ten volle achter de strijd tegen het antisemitisme. Recent was een van de ondertekenaars van deze opiniebijdrage zelf getuige van antisemitisme toen een groepje jongeren vanuit een voorbijrijdende wagen een oudere joods-orthodoxe man bedreigde. Ze maakten gebaren alsof ze de man neermaaiden met een automatisch geweer en de keel oversneden. Toen het parlementslid het opnam voor de joodse man, keerden de jongeren zich tegen het parlementslid. Pas toen de politie naderde, stoven ze weg. De oudere man bleef getraumatiseerd achter en een klacht bij UNIA (toen centrum gelijke kansen) bleef zonder gevolg. Het is slechts een voorbeeld uit een waslijst met incidenten.

Recent nog is een 24-jarige Palestijnse vluchteling veroordeeld tot 18 maanden cel voor zijn onophoudelijk vandalisme in de Joodse wijk in Antwerpen. De man verklaarde dat hij mentaal ziek is en dat hij daarom Joden (en niemand anders) heeft belaagd. Het is problematisch wanneer mensen die vluchten voor een conflict, een nieuw conflict opstarten in hun nieuwe thuisland.

Ook mensen die hier geboren zijn, zetten zich volgens verschillende onderzoeken meer en meer af tegen Joden. Uit een peiling van de Amerikaanse nieuwszender CNN blijkt dat één op vijf Europeanen het hedendaags antisemitisme een gepaste reactie vindt op de koers van Israël. Het is ontnuchterend dat kritiek op een regering vervelt tot haat tegen een hele bevolkingsroep. Antisemitisme is gewoonweg verwerpelijk en kan nooit vergoelijkt worden onder het mom van een (geïmporteerd) internationaal conflict. Uit onderzoek van de universiteit van Tel Aviv blijkt bovendien dat de antisemitische incidenten steeds brutaler worden. Het rapport spreekt over een duidelijke heropleving van een anti-Joods klimaat. Op het internet bijvoorbeeld wordt een stijgend aantal agressieve antisemitische uitlatingen waargenomen.

Antisemitisme alledaags

Antisemitisme dreigt ‘mainstream’ te worden in de samenleving. Kijk bijvoorbeeld naar de antisemitische gezangen van Club Brugge-supporters na de wedstrijd tegen Anderlecht. Club Brugge had op aangeven van stewards, daags na de wedstrijd, die supporters al geïdentificeerd en hen een stadionverbod opgelegd. Vandaag blijkt dat de politie en het parket nog steeds geen mensen hebben geïdentificeerd.

Laat één ding duidelijk zijn: alleen door de handen in elkaar te slaan en op alle niveaus samen te werken, kunnen we de strijd tegen het antisemitisme winnen. Wij vinden het dan ook onbegrijpelijk dat meerderheidspartijen Open Vld en CD&V in het Vlaams Parlement manifest weigeren onze resolutie tegen het antisemitisme te steunen.

Wij pleiten er al langer voor om in het onderwijs sterker in te zetten op burgerschapseducatie en op de ontwikkeling van interlevensbeschouwelijke competenties. Een tweede actiepunt is om binnen het inburgeringstraject, en specifiek het luik maatschappelijke oriëntatie, blijvend in te zetten op het respecteren van de gemeenschappelijke waarden en normen die de Vlaamse maatschappij vandaag kenmerken.

Onze partij, de N-VA, dient ook in het federaal parlement een gelijkaardig initiatief in tegen antisemitisme. Zowel online als in het dagelijks leven moet er hard opgetreden worden tegen de verspreiding van deze kanker. Daders voelen zich nog te vaak onschendbaar omdat ze zich hullen in anonimiteit. Slachtoffers of ooggetuigen die een incident willen melden kunnen vandaag alleen bij de politie terecht. Een meldpunt voor antisemitisme zou deze drempel bijvoorbeeld kunnen verlagen. Een beleid tegen antisemitisme wordt best geïntegreerd in de toekomstige kadernota ‘Integrale Veiligheid’ en in het Nationaal Veiligheidsplan.

Holocaust

Morgen herdenken we de bevrijding van het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau. Een dag die sindsdien bekend staat als de ‘Holocaust Memorial Day’. Wij willen van die dag gebruik maken om een oproep te doen aan de federale collega’s, over de partijgrenzen heen, om kleur te bekennen en van de strijd tegen antisemitisme een aandachtspunt te maken. Het is vandaag meer dan ooit nodig om deze blinde haat een halt toe te roepen.