Vrijdag raakte bekend dat de havens van Antwerpen en Zeebrugge samengaan onder de naam Port of Antwerp-Bruges. De steden Antwerpen en Brugge bereikte daarover een akkoord. Als Port of Antwerp-Bruges versterken de havens hun positie in de wereldwijde logistieke keten en wordt de duurzame groei bestendigd. Daarnaast zal de eengemaakte haven beter bestand zijn tegen de uitdagingen van de toekomst en het voortouw nemen in de transitie naar een koolstofarme economie. Zo wil Port of Antwerp- Bruges de eerste wereldhaven worden die economie, mens en klimaat verzoent.

Jan Jambon: “Vlaanderen staat voor handel”

Vlaams minister-president Jan Jambon reageert enthousiast. "Dat onze havens van Antwerpen en Zeebrugge nu echt de handen in elkaar slaan is eigenlijk wereldschokkend nieuws, in de positieve betekenis! Jarenlang al pleit en ijvert de Vlaamse Regering voor een intensievere samenwerking, want onze havens zijn onze belangrijkste economische motoren. Zij zorgen voor welvaart en dus ook voor het welzijn van de Vlamingen. Zeker in deze moeilijke, onvoorspelbare en zwaar concurrentiële tijden is het nodig al onze krachten te bundelen. Vlaanderen staat voor handel, vroeger en morgen. Dat weet heel de wereld, Brugge en Antwerpen zijn zeer sterke merken. Het samengaan van de beide havens zal stevig bijdragen tot het herstel van de Vlaamse economie. Dit spoort perfect met de doelstellingen in ons actieplan 'Vlaamse veerkracht', dat inzet op duurzaamheid, innovatie en digitale transitie. Dit is echt een prachtige dag voor Vlaanderen."

Samen bouwen aan de wereldhaven van de toekomst

De gezamenlijke positie van de havens van Antwerpen en Zeebrugge in de wereldwijde logistieke keten krijgt een belangrijke duw in de rug. Zo wordt de eengemaakte haven de belangrijkste containerhaven (157 miljoen ton/jaar), een van de grootste breakbulkhavens en de grootste haven voor overslag van voertuigen in Europa. Daarnaast zal de haven meer dan 15 procent van de totale doorvoer van gas in Europa voor haar rekening nemen en uiteraard blijft het ook de belangrijkste chemische hub van Europa. Tot slot wordt het de grootste cruisehaven van de Benelux. Met een totale doorvoer van 278 miljoen ton per jaar bestendigt de eengemaakte haven haar wereldwijde toppositie.

Economie, mens en klimaat verzoenen

Het samengaan is echter meer dan een verhaal van tonnen en volumes. De ambitie is om de eerste wereldhaven te worden die economie, mens en klimaat verzoent. Het eenmakingsproject is gebaseerd op het creëren van meerwaarde voor de omgeving in Antwerpen en Zeebrugge, voor klanten en stakeholders, maar ook voor de rest van Vlaanderen. In een gezamenlijk plan definieerden beide havens drie strategische prioriteiten: duurzame groei, weerbaarheid en leiderschap in de energie- en digitale transitie.

Bart De Wever: “Havens zijn dé motor van Vlaamse economie”

Ook Antwerps burgemeester Bart De Wever juicht de samensmelting toe. “Onze havens zijn dé motor voor onze Vlaamse economie. Dit historische akkoord brengt twee steden met een rijke handelsgeschiedenis samen. De Antwerpse haven is het economische hart van ons land. De eenmaking met Zeebrugge vormt een ongelooflijke kans en zal de leidende positie van onze haven op Europees maar ook op wereldvlak versterken. Vandaag staan we voor ongeziene economische en sociale uitdagingen, in dit economisch herstel kunnen onze havens een belangrijke rol spelen. Als gecombineerde haven kunnen we ijzersterke troeven op tafel leggen. Zo garanderen we de welvaart van toekomstige generaties, realiseren we duurzame groei en kan de haven als hefboom dienen om voluit de kaart trekken van de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie. Zo zijn we met onze Vlaamse havens een inspiratie voor anderen.”

Annick De Ridder: “Op weg om de wereldhaven van Europa te worden”

Beide partijen streven ernaar de transactie in de loop van 2021 af te ronden. Annick De Ridder, havenschepen van Antwerpen en voorzitter van de raad van bestuur van het Antwerpse Havenbedrijf, reageert ambitieus op de afgelopen onderhandelingen. “We zijn trots op dit historische akkoord, dat een langverwachte eenmaking bezegelt. Het waren lange en intense onderhandelingen. Ik ben dan ook bijzonder fier het eindresultaat te kunnen voorstellen. Met deze samenwerking zijn we op weg om de wereldhaven van Europa te worden. Zo worden we nog aantrekkelijker voor bestaande klanten, voor nieuwe investeerders en voor alle andere mogelijke stakeholders en zijn we onbetwistbaar dé economische motor van Vlaanderen. De havens van Zeebrugge en Antwerpen zijn sterk complementair en samen zijn we beter bestand tegen externe uitdagingen.”

Start video