Minister van Mobiliteit Ben Weyts is haar idee alvast genegen en verwijst naar de situatie in Nederland en Duitsland, waar er al langer taalvereisten bestaan. Hij is van mening dat minimale taalvereisten best in heel Vlaanderen worden opgelegd en zal met alle belanghebbenden verder onderzoeken hoe dit idee een concrete invulling kan krijgen.

Publieke ambassadeurs

“We merken dat dit onderwerp leeft bij de lokale besturen”, zegt De Ridder. “Antwerpen, Gent en Lier hebben al beslist om een eigen systeem in te voeren. Maar in vele steden en gemeenten worden er nog géén taalvereisten aan taxichauffeurs opgelegd. Nochtans zijn taxichauffeurs publieke ambassadeurs en het eerste aanspreekpunt voor velen. Ze zouden vlot en zelfstandig, in het Nederlands, klanten moeten kunnen verder helpen. Dat lijkt me een evidentie”, besluit De Ridder.