“Zwartrijden is een oud zeer bij De Lijn en brengt begrijpelijk frustraties met zich mee bij reizigers die wél correct betalen. Daarom is het een goede zaak dat De Lijn blijft controleren op vormen van zwartrijden maar ook van overlast”, verklaart De Ridder. Al betreurt zij wel dat het aantal betrapte reizigers procentueel nog toeneemt: “Er zijn voldoende mogelijkheden om aan een geldig vervoersbewijs te geraken en een boete te vermijden: het papieren ticket, het sms-ticket of het nieuwe m-ticket, dat maar 1,8 euro kost. Een groot contrast met een boete van minstens 100 euro.”

De processen-verbaal hebben, onder andere door de stijging van de bedragen van de geldboetes in 2015, in totaal 4,5 miljoen euro opgebracht. “Dat bedrag is echter niet volledig”, stipt De Ridder aan. “De Lijn zal de volgende jaren nog steeds boetes ontvangen waarvan de feiten dateren uit 2016.”