“Het is een regelrechte aantasting van elk beleid voor verkeersveiligheid, wanneer de socialistische vakbond de volledige boetes terugbetaalt van een kleine groep hardleerse chauffeurs die de overtredingen blijven opstapelen”, aldus De Ridder. Ondanks de vraag van de directie van De Lijn aan de nationale vakbondssecretarissen om aan die laakbare praktijk een einde te maken, stelt De Ridder vast dat er na drie jaar onderhandelen nog geen sikkepit veranderd is. “Dit is een kaakslag voor de vele chauffeurs die zich dag in dag uit wél inzetten om hun passagiers op een veilige manier naar hun bestemming te brengen”, vindt zij.

Fiscaal laakbaar

De aangeklaagde praktijk staat niet alleen haaks op elk sociaal rechtvaardigheidsgevoel en verkeersveiligheidsbeleid, hij is mogelijk ook fiscaal laakbaar. De terugbetalingen door de vakbond vormen immers een voordeel van alle aard voor de werknemers van De Lijn. En daarop moeten sociale bijdragen worden betaald. Meer nog: de vakbond moet daarvoor een fiscale fiche opmaken, zodat doeltreffende controle mogelijk is. Op vraag van Dedecker start minister van Financiën Johan Van Overtveldt alvast zo’n controleactie op. “Maar het blijft natuurlijk ook absoluut noodzakelijk dat er een einde wordt gemaakt aan de terugbetaling van boetes en het ondergraven van elk verkeersveiligheidsbeleid”, besluit Dedecker.