De socialisten zeggen dat wie op het platteland woont ook recht heeft op schone lucht en propere bussen. Dat klopt. En dat is ook exact waar deze regering werk van maakt. Deze regering, u leest het goed.  Waar er onder een socialistisch minister in 2007, 2008 en 2009 op drie jaar tijd amper 13 trams en 88 bussen werden besteld, bestelt een Vlaams nationalist er op twee jaar tijd maar liefst 40 (trams) en 238 (bussen). Het is inderdaad niet evident om de investeringsachterstand van het verleden weg te werken, maar het gebeurt wel. Wíj zijn dus niet diegenen die reizigers in rammelende (lege of overvolle) bussen van tientallen jaren oud lieten rondrijden, of chauffeurs in vervallen barakken lieten rusten, beste rode kameraden. We ruimen het puin wel op. Bovendien wordt versneld werk gemaakt van de vergroening van het voertuigenpark. Vanaf 2019 zullen nog louter bussen met alternatieve aandrijving (hybride, elektrisch, waterstof, …) worden aangekocht. Een echte duurzaamheidsrevolutie dus, jawel onder N-VA-minister Ben Weyts. De bestelling van de vorige 238 dieselbussen (euronorm 6) verving trouwens de … verouderde streekbussen (euronorm 2 en 3). Omdat hiermee de achterstand niet volledig was weggewerkt, wordt er ook in 2017 nog een bestelling nieuwe dieselbussen (naast hybride bussen) geplaatst die op de ... jawel, streeklijnen de verouderde bussen moet vervangen.

En tijd voor de LEZ-waarheid: op het 70-tal bussen van De Lijn dat niet meer in de Lage Emissie-zone (LEZ) Antwerpen mag rijden, werden er over de jaren heen (voor een bedrag van 9,4 miljoen euro) roetfilters geplaatst, waardoor zij al meer dan dubbel zo goed scoren qua uitstoot als hun euronorm volgnummer 2 zou doen vermoeden (niveau euronorm 4). De administratie van de minister voor leefmilieu legde de LEZ-limiet op basis van het volgnummer euronorm vast en niet op basis van reële uitstoot. Dit doet geen afbreuk aan het feit dat het reeds om aangepaste en dus minder vervuilende exemplaren gaat.

Van deze 70 euronorm 2 – in de feiten dus qua uitstoot euronorm 4 – bussen, worden er slechts 21 daadwerkelijk verschoven (een 35-tal wordt in reserve gehouden, en enkele bussen reden reeds elders). Dankzij de instroom van nieuwe bussen vanaf maart 2017, zullen deze bussen versneld kunnen vervangen worden en blijven er enkel nog een paar (tijdelijk) als reservevoertuigen dienst doen.

Ook de Kempen krijgen dus nog dit jaar (vanaf maart) met dank aan déze Vlaamse Regering de allermodernste en allerproperste bussen van het land. De historische achterstand die werd opgelopen doordat er onder meer onder socialistisch beleid amper nieuwe voertuigen werden besteld, zal tegen 2019 hopelijk zo goed als weggewerkt zijn.

Het is zeer eigenaardig dat socialisten dit niet toejuichen. Net zoals de invoering van een Lage Emissie-zone trouwens. Maskers af, wat ons betreft. Wat goed is voor de Vlaming, mag niet benadrukt worden. Want het is immers deze vermaledijde Vlaamse Regering die een beter, vraaggerichter, groener én betaalbaar openbaar vervoer uitrolt. In de stad én op het platteland.

Mondmaskers voor roetdampen zullen ze daar in de Kempen niet nodig hebben, misschien wel een leugendetector om er bij de socialisten de grootste onwaarheden uit te filteren.